Mål 5: Likestilling mellom kjønnene

Oppnå likestilling og styrke jenter og kvinners stilling.

Ikon som viser FNs bærekraftsmål 5: Likestilling mellom kjønnene

Likestilling er en viktig del av samfunnsansvaret, og i NS-ISO 26000 Samfunnsansvar fremheves betydningen av å styrke kvinners posisjon og sikre likestilling.

Denne standarden har som formål å fjerne skjevheter og fremme likestilling gjennom å anbefale en balansert fordeling av menn og kvinner i organisasjonenes ledelsesstrukturer og administrasjon. Den skal også sikre likebehandling av begge kjønn med hensyn til rekruttering, karrieremuligheter og lønninger og sikre at det tas like mye hensyn til menns og kvinners behov i bedrifters beslutninger og aktiviteter.

Mangfold bidrar til verdiskapning. Norsk Standard for mangfoldsledelse NS 11201 kan hjelpe ledere i alle typer virksomheter å rekruttere mennesker som er forskjellige, og dra nytte av mangfoldet i sin organisasjon.

Relevante fagområder

FNs bærekraftsmål

Standarder er nyttige verktøy for å nå FNs bærekraftsmål. Derfor har vi laget en oversikt over standarder som kan hjelpe deg og din virksomhet til å bidra i verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Mål 1
 
Mål 2
 
Mål 3
 
Mål 4
 
Mål 5
 
Mål 6
 
Mål 7
 
Mål 8

 
 


Mål 9
 
Mål 10
 
Mål 11
 
Mål 12
 
Mål 13
 
Mål 14
 
Mål 15
 
Mål 16

Nordic Choice Hotels bruker ISO 26000:

Choice hotell eksteriør

Sist oppdatert: 2021-05-12

NS 11201:2018

Standard

NOK 673,00 (eks. mva)

Ledelsessystemer for mangfold - Krav

SpråkNorskUtgave: 1 (2018-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 471,00 (eks. mva)

Veiledning om samfunnsansvar (ISO 26000:2010)

SpråkNorskUtgave: 2020-10 (2020-12-10)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 262,00 (eks. mva)

Samfunnsansvar - en veiviser til NS-ISO 26000 - P695

SpråkNorsk

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang