Mål 6: Rent vann og gode sanitærforhold

Sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle.

Ikonet for bærekraftsmål 5: Rent vann og gode sanitærforhold

I internasjonal sammenheng går 80 prosent av avløpsvannet rett tilbake til økosystemet uten å bli renset eller gjenbrukt. 40 prosent av verdens befolkning har ikke nok vann til å dekke sine behov.

Det finnes mange internasjonale standarder for vannforvaltning. Disse dekker et bredt spekter av områder, fra avløps- og kloakknettverk, til gjenbruk av vann, effektiv vanning, overvåking av vannfotavtrykk og tjenester knyttet til drikkevannsforsyning. Det finnes også standarder, som ISO 24518, som skal hjelpe lokalsamfunnene å forvalte drikkevanns- og avløpstjenestene ved en eventuell krise i vannforsyningen.

ISO 24521 er en praktisk veiledning i styring og vedlikehold av grunnleggende stedlige avløpstjenester for husholdninger. Den inneholder råd om opplæring av brukere og operatører, evaluering av risiko og utforming og bygging av grunnleggende stedlige avløpssystemer for husholdninger ved hjelp av alternativ teknologi som kan installeres av lokale ressurser.

Internasjonalt utvides også standardiseringsarbeidet sitt til nye områder, deriblant teknologi for neste generasjon toaletter, som kan brukes uavhengig av kloakknettet på steder uten tilgang til et pålitelig vann- og avløpssystem. En viktig standard på dette området er ISO 30500.

I Norge er vi heldige og har mye vann. 100 prosent av befolkningen har tilgang på rent og trygt drikkevann. Det finnes flere norske standarder for vannundersøkelser, blant annet NS 9433 og NS 9434.

Relevante fagområder

FNs bærekraftsmål

Standarder er nyttige verktøy for å nå FNs bærekraftsmål. Derfor har vi laget en oversikt over standarder som kan hjelpe deg og din virksomhet til å bidra i verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Mål 1
 
Mål 2
 
Mål 3
 
Mål 4
 
Mål 5
 
Mål 6
 
Mål 7
 
Mål 8

 
 


Mål 9
 
Mål 10
 
Mål 11
 
Mål 12
 
Mål 13
 
Mål 14
 
Mål 15
 
Mål 16


Sist oppdatert: 2022-11-30

NOK 828,00 (eks. mva)

Vannkvalitet - Bestemmelse av utvalgte plantevernmidler og biocider - Metode med faststoff-fase-mikroekstraksjon (SPME) og gasskromatografi-massespektrometri (GC-MS) (ISO 27108:2010)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2013-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

ISO 24518:2015

Standard

NOK 2 264,00 (eks. mva)

Activities relating to drinking water and wastewater services — Crisis management of water utilities

SpråkEngelskUtgave: 1 (2015-08-04)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

ISO 24521:2016

Standard

NOK 3 415,00 (eks. mva)

Activities relating to drinking water and wastewater services — Guidelines for the management of basic on-site domestic wastewater services

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-08-26)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 9434:2017

Standard

NOK 567,00 (eks. mva)

Vannundersøkelse - Overvåking av miljøgifter i blåskjell (Mytilus spp.) - Innsamling av utplasserte eller stedegne skjell og prøvebehandling

SpråkNorskUtgave: 1 (2017-12-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 3420-U:2019

Standard

NOK 3 760,00 (eks. mva)

Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner — Del U: Rørinstallasjoner

SpråkNorskUtgave: 5 (2019-12-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 9433:2017

Standard

NOK 567,00 (eks. mva)

Turbiditetsovervåking av tiltak i vannforekomster

SpråkNorskUtgave: 1 (2017-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

ISO 20469:2018

Standard

NOK 771,00 (eks. mva)

Guidelines for water quality grade classification for water reuse

SpråkEngelskUtgave: 1 (2018-11-05)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang