Mål 7: Ren energi til alle

Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris for alle.

Ikon som viser FNs bærekraftsmål 7: Ren energi for alle

Internasjonale standarder representerer avtalte retningslinjer for og krav til løsninger for energieffektivisering og fornybare energikilder. De gir et solid teknisk grunnlag som myndighetene kan bruke for å nå både nasjonale og internasjonale energimål.

Det er så langt utarbeidet over 200 standarder knyttet til energieffektivitet og fornybare ressurser, og mange flere er under arbeid. Disse sikrer interoperabilitet for enheter og systemer og letter dermed overgangen til fornybare energikilder og åpner opp markeder for innovasjon rettet mot global energiproblematikk. NS-EN ISO 50001 hjelper organisasjoner av alle slag å utnytte energien mer effektivt gjennom utvikling og implementering av energistyringssystemer, mens NS-EN ISO 52000-serien skal bidra til energieffektivisering i byggebransjen.

Blant de internasjonale standardene finnes det også standarder for solenergi, f.eks. NS-EN ISO 9806 og NS-EN ISO 17225-serien.

I Norge har vi laget egne standarder for passivhus og lavenergibygninger, hhv. NS 3700 for boliger og NS 3701 for yrkesbygninger. Det er også laget en egen standard for energisparekontrakter (EPCer), NS 6430, og for bygningers energiytelse, SN-NSPEK 3031.

En av de andre standardene som er laget nasjonalt og som kan bidra til renere energi er en egen standard for grønne tak, NS 3840.

Relevante fagområder

 

FNs bærekraftsmål

Standarder er nyttige verktøy for å nå FNs bærekraftsmål. Derfor har vi laget en oversikt over standarder som kan hjelpe deg og din virksomhet til å bidra i verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Mål 1
 
Mål 2
 
Mål 3
 
Mål 4
 
Mål 5
 
Mål 6
 
Mål 7
 
Mål 8

 
 


Mål 9
 
Mål 10
 
Mål 11
 
Mål 12
 
Mål 13
 
Mål 14
 
Mål 15
 
Mål 16

Hydro Høyanger om ISO 50001:

Hydro Høyanger

Sist oppdatert: 2022-11-30

NOK 1 321,00 (eks. mva)

Energiledelsessystemer - Krav med brukerveiledning (ISO 50001:2018)

SpråkNorskUtgave: 1 (2018-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 615,00 (eks. mva)

Bygningers energiytelse — Overordnet vurdering av bygningers energiytelse — Del 1: Generelt rammeverk og prosedyrer (ISO 52000-1:2017)

SpråkEngelskUtgave: 2017-07 (2017-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 321,00 (eks. mva)

Solenergi - Termiske solfangere - Prøvingsmetoder (ISO 9806:2017)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2018-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 005,00 (eks. mva)

Fast biobrensel — Spesifikasjoner og klasser for brensel — Del 1: Generelle krav (ISO 17225-1:2021)

SpråkEngelskUtgave: 2021-06 (2021-07-13)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Fast biobrensel — Spesifikasjoner og klasser for brensel — Del 2: Klasser av trepelleter (ISO 17225-2:2021)

SpråkEngelskUtgave: 2021-05 (2021-06-23)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Fast biobrensel — Spesifikasjoner og klasser for brensel — Del 3: Klasser av trebriketter (ISO 17225-3:2021)

SpråkEngelskUtgave: 2021-03 (2021-03-25)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Fast biobrensel — Spesifikasjoner og klasser for brensel — Del 4: Klasser av treflis (ISO 17225-4:2021)

SpråkEngelskUtgave: 2021-03 (2021-03-25)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Fast biobrensel — Spesifikasjoner og klasser for brensel — Del 5: Klasser av ved (ISO 17225-5:2021)

SpråkEngelskUtgave: 2021-07 (2021-08-12)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Fast biobrensel — Spesifikasjoner og klasser for brensel — Del 6: Klasser av ikke-trepelleter (ISO 17225-6:2021)

SpråkEngelskUtgave: 2021-07 (2021-08-12)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Fast biobrensel — Spesifikasjoner og klasser for brensel — Del 7: Klasser av ikke-trebriketter (ISO 17225-7:2021)

SpråkEngelskUtgave: 2021-07 (2021-08-12)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 3700:2013

Standard

NOK 567,00 (eks. mva)

Kriterier for passivhus og lavenergibygninger - Boligbygninger

SpråkNorskUtgave: 1 (2013-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 3701:2012

Standard

NOK 673,00 (eks. mva)

Kriterier for passivhus og lavenergibygninger - Yrkesbygninger

SpråkNorskUtgave: 1 (2012-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 6430:2014

Standard

NOK 828,00 (eks. mva)

Alminnelige kontraktsbestemmelser for energisparing (EPC)

SpråkNorskUtgave: 1 (2014-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 763,00 (eks. mva)

Bygningers energiytelse — Beregning av energibehov og energiforsyning

SpråkNorskUtgave: 1.0 (2021-12-03)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 3840:2015

Standard

NOK 828,00 (eks. mva)

Grønne tak - Planlegging, prosjektering, utførelse, skjøtsel og drift - Ekstensive tak

SpråkNorskUtgave: 1 (2015-12-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang