FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål

Se standarder knyttet til hvert av FNs 17 bærekraftsmål.

7 standarder som bidrar til å nå FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Norske virksomheter kan også bidra til dette viktige arbeidet.

Her har vi plukket ut sju standarder du kan starte med som alle typer organisasjoner kan bruke.

NS-ISO 26000 Veiledning om samfunnsansvar

Den overordnede standarden som omhandler hvordan virksomheter bidrar til bærekraftig utvikling. Viktig områder er Forbrukerspørsmål, Engasjement i nærmiljøet, Etisk fremferd og Menneskerettigheter. Oversatt til norsk.

Til denne standarden er det også laget en veiviser: Samfunnsansvar – en veiviser til NS-ISO 26000.

NS-ISO 20400 Bærekraftige innkjøp

Standarden viser hvordan virksomheter sikrer bærekraftig utvikling ved å utvikle innkjøpsprosedyrer som ivaretar miljømessige og sosiale hensyn. Oversatt til norsk.


NS-ISO 37001 Ledelsessystemer for antikorrupsjon

Standarden er utformet for å hjelpe organisasjoner å implementere et ledelsessystem for antikorrupsjon, eller forsterke de kontrollforanstaltningene som allerede er på plass.

NS-EN ISO 14001 Ledelsessystemer for miljø

Standarden hjelper virksomheter å redusere negative effekter på miljøet gjennom energiforbruk, avfallshåndtering, ressursplanlegging og etterlevelse av miljøkrav. En av verdens mest brukte standarder. Oversatt til norsk.

NS-ISO 45001 Ledelsessystemer for arbeidsmiljø

Standarden gir virksomheter et rammeverk for å øke sikkerheten og redusere yrkesrelaterte sykdommer slik at arbeidsmiljøet forbedres. Oversatt til norsk.

NS 11201 Ledelsessystemer for mangfold

Norsk standard som viser hvordan mangfoldet i samfunnet – ulikheter som kjønn, alder, etnisitet, religion, kultur, funksjonsnivå med mer – gir muligheter til økt verdiskapning. Norsk utgave.

Til denne standarden er det også laget en veiviser: Ledelsessystemer for mangfold – Implementering og bruk av standarden - P-789:2018.

NS-EN ISO 50001 Energiledelsessystemer

Standarden hjelper med å etablere systemer for kontinuerlig forbedring av energiforbruk og energiytelse. Oversatt til norsk.

FNs bærekraftsmål

Standarder er nyttige verktøy for å nå FNs bærekraftsmål. Derfor har vi laget en oversikt over standarder som kan hjelpe deg og din virksomhet til å bidra i verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Mål 1
 
Mål 2
 
Mål 3
 
Mål 4
 
Mål 5
 
Mål 6
 
Mål 7
 
Mål 8

 
 


Mål 9
 
Mål 10
 
Mål 11
 
Mål 12
 
Mål 13
 
Mål 14
 
Mål 15
 
Mål 16

Hvordan samordne ledelsessystemer fra ISO opp mot FNs bærekraftsmål?

Standarder er nyttige verktøy for å nå FNs bærekraftsmål. Derfor tilbyr vi et kurs som gir deg en innføring i hvordan samordne de internasjonale ledelsessystemstandardene fra ISO med FNs bærekraftsmål i din virksomhet.

Les mer om kurset

Sist oppdatert: 2022-10-05

NOK 1 471,00 (eks. mva)

Veiledning om samfunnsansvar (ISO 26000:2010)

SpråkNorskUtgave: 2020-10 (2020-12-10)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 262,00 (eks. mva)

Samfunnsansvar - en veiviser til NS-ISO 26000 - P695

SpråkNorsk

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 3 368,00 (eks. mva)

Bærekraftige innkjøp - Veiledning

SpråkNorskUtgave: 1 (2017-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 980,00 (eks. mva)

Ledelsessystemer for antikorrupsjon - Krav og veiledning

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 804,00 (eks. mva)

Ledelsessystemer for miljø - Spesifikasjon med veiledning (ISO 14001:2015)

SpråkNorskUtgave: 1 (2015-09-21)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 2 795,00 (eks. mva)

Ledelsessystemer for arbeidsmiljø - Krav og veiledning om bruk

SpråkNorskUtgave: 1 (2018-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 11201:2018

Standard

NOK 673,00 (eks. mva)

Ledelsessystemer for mangfold - Krav

SpråkNorskUtgave: 1 (2018-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 321,00 (eks. mva)

Energiledelsessystemer - Krav med brukerveiledning (ISO 50001:2018)

SpråkNorskUtgave: 1 (2018-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang