Kontakt oss

Spørsmål om kjøp av standarder eller support på elektroniske produkter? Kontakt salgsorganisasjonen Standard Online, salg@standard.no, support@standard.no eller telefon 67 83 87 00

Andre henvendelser
Generelle spørsmål til Standard Norge, info@standard.no,
telefon: 67 83 86 00

Pressekontakter

Kontaktinformasjon:

Standard Online AS

Postadresse
Postboks 252
1326 Lysaker

Besøksadresse
Mustads vei 1
0283 Oslo
(se reisebeskrivelse

Telefon: 67 83 87 00
Telefaks: 67 83 87 01
E-post: salg@standard.no

Bankkonto:
8601 69 91890
(ny konto fra
2016-11-24)

Org. nummer:
NO 983 615 031

Ansatte i Standard Online

Standard Norge

Postadresse
Postboks 242
1326 Lysaker

Besøksadresse
Mustads vei 1
0283 Oslo
(se reisebeskrivelse

Telefon: 67 83 86 00
Telefaks: 67 83 86 01
E-post: info@standard.no

Bankkonto:
8601 69 91823
(ny konto fra
 2016-11-24)

Org. nummer:
NO 985 942 897 

Ansatte i Standard Norge

Sist oppdatert: 2016-11-28