Ansatte

Oversikten er alfabetisk på etternavn.

A - G          H - K          L - N          O - Å

 

strek
Thomas Oscar-Andersen   Thomas Oscar-Andersen
Prosjektleder

 

toa krøllalfa standard.no
902 02 218
strek
Truls Petersen   Truls Petersen
Team bærekraft og helse
Markedsleder

 

tpe krøllalfa standard.no
970 88 101
strek
Ståle Prehn-Sletten   Ståle Prehn-Sletten
Prosjektleder

Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, bærekraftige byggverk, varmeisolasjon, digital byggeprosess, BIM, flis og murarbeid

spr krøllalfa standard.no
917 25 124
strek
Emanuela Rokke   Emanuela Rokke
Team samferdsel, logistikk og digitalisering
Markedsleder

 

ero krøllalfa standard.no
994 98 028
strek
Stian Sjølie   Stian Sjølie
Prosjektleder

 

ssj krøllalfa standard.no
450 34 868
strek
Anna Solnørdal   Anna Solnørdal
Team byggteknikk og kontrakter
Fag- og personalleder

 

aso krøllalfa standard.no
412 24 126
strek
Ingvil Teige Stiegler   Ingvil Teige Stiegler
Digital redaktør

 

its krøllalfa standard.no
971 70 088
strek
Anne Mari Stien Grimsrud   Ingvild Næss Stub
Direktør Internasjonale relasjoner og forretningsutvikling

 

ins krøllalfa standard.no
920 14 897
strek
Mona Sviggum   Mona Sviggum
Assistent økonomi

 

msv krøllalfa standard.no
938 47 828
strek
Roald Sægrov   Roald Sægrov
Prosjektleder

Konstruksjonsteknikk, Eurokoder, pålitelighet, utførelse av stål- og aluminiumskonstruksjoner, byggevarer

ros krøllalfa standard.no
489 52 738
strek
dummy-portrett_100x150   Marit Sæter
Direktør Kommunikasjon

 

msa krøllalfa standard.no
970 27 956
strek
Per Haakon Thrane-Nielsen   Per Haakon Thrane-Nielsen
Team oversettelse og publisering
Teamleder

Ansvar for produksjonsflyt og leder for produksjonsgruppen

ptn krøllalfa standard.no
977 07 979
strek
Iiris Turunen-Rindel   Iiris Turunen-Rindel
Prosjektleder

Akustikk og vibrasjoner

itr krøllalfa standard.no
932 48 985
strek
Åsmund Eikeland Tøsse   Åsmund Eikeland Tøsse
Prosjektleder

 

aei krøllalfa standard.no
959 14 027
strek
Hanne Gjesteland Wells   Hanne Gjesteland Wells
Direktør Bygg, anlegg og produksjon

 

hgw krøllalfa standard.no
975 56 396
strek
Marianne Werner   Marianne Werner
Prosjektleder

Standard Norges representant i CEN BT (Teknisk styre)

mwe krøllalfa standard.no
980 16 785
strek
Mette Wiken   Mette Wiken
Samfunn og bærekraft
Lederassistent

Sekretær for ledergruppen, medlemskap og representantskap, leverandørkontakt

mwi krøllalfa standard.no
906 68 342
strek
Hilde Aarefjord   Hilde Aarefjord
Prosjektleder

Akvakultur og fiskeri, helse, bærekraftige byer og tettsteder

haa krøllalfa standard.no
489 53 279 

 

A - G          H - K          L - N          O - Å

Sist oppdatert: 2022-06-23