Verdenskart hvor Norge er markert

Internasjonal komitéledelse

Her er en oversikt over europeiske og internasjonale standardiseringskomiteer som har norsk ledelse.

Standard Norges medlemskap i den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO og den europeiske CEN medfører både muligheter og forpliktelser. Et eksempel på det er at vi må ta på oss å lede internasjonale standardiseringskomiteer.

Alle prosjekter som startes opp i ISO og CEN må ledes fra ett av medlemslandene. Lederen av komiteen er en ekstern ekspert, mens sekretariatet er lagt til den nasjonale standardiseringsorganisasjonen.

Per januar 2021 har følgende komiteer norsk ledelse:

Komiténummer

Navn

Sekretariat

 Komitéleder

CEN WS Smart CE marking

Smart CE marking

Lisbet Landfald

Paul Surin, Wienerberger (Storbritannia)

CEN WS 076

Batch-based Calculation of Sustainability Impact for Captured White Fish products Acronym: WhiteFish BCSI

Rolf Duus

Petter Olsen, Nofima

CEN WS 086

Authenticity in the feed and food chain – General principles and basic requirements

Rolf Duus

Petter Olsen, Nofima

CEN WS 109

Good practice guidelines for developing management recommendations tailored for the EU fleet operating outside European waters

Rolf Duus Petter Olsen, Nofima

CEN/BT/WG 213

Strategic Advisory Group on Accessibility (SAGA)

Marit K. Nygren

Malin Rygg, Difi

CEN/TC 104

Concrete and related products

Anna Solnørdal

Christoph Müller, VDZ (Tyskland)

CEN/TC 104/SC 1

Concrete and related products/Concrete - Specification, performance, production and conformity

Anna Solnørdal

Rolf Brightbücher, Ruhr-Universität, Bochum (Tyskland)

CEN/TC 104/SC 2

Concrete and related products/Execution of concrete structures

Anna Solnørdal

Eivind Heimdal, Veidekke

CEN/TC 135                                             

Execution of steel structures and and aluminium structures

Roald Sægrov

Kjetil Myhre, Norsk Stålforbund

CEN/TC 154/SC 5

Aggregates// Lightweight aggregates

Merete Holmen Murvold

Karl-Christian Thienel, Universität der Bundeswehr München (Tyskland)

CEN/TC 250/SC 10

EN 1990 Basis of structural design

Vivian Meløysund

Paolo Formichi, Univ. i Pisa (Italia)

CEN/TC 250/SC 9

Eurocode 9: Design of aluminium structures

Roald Sægrov

Frederico Mazzolani, Univ. Fredric II (Italia)

CEN/TC 348 Facility Management, sekretariat er, leder e Merete H. Murvold Ian van der Pool, LHF BV (Nederland)

CEN/TC 442  

Building Information Modelling (BIM)

Lisbet Landfald

Øivind Rooth, Dibk

ISO/TC 163/SC 2

Calculation methods

Ståle Prehn-Sletten

Lars Myhre, Boligprodusentene

ISO/TC 167

Steel and aluminium structures

Roald Sægrov

Kjetil Myhre, Norsk Stålforbund

ISO/TC 167/SC 1

Steel: Material and design

Roald Sægrov

X

ISO/TC 167/SC 3

Aluminium structures

Roald Sægrov

X

ISO/TC 17/SC 16

Steels for the reinforcement and prestressing of concrete

Roald Sægrov

Jan Karlsen, Kontrollrådet

ISO/TC 226

Materials for the production of primary aluminium

Knut Aune

 

ISO/TC 234

Fisheries and aquaculture

Hilde Aarefjord

Otto Gregussen, Norges Fiskarlag

ISO/TC 59

Buildings and civil engineering works

Kari S. Borgos

Øyvind Skarholt, Norsk Byggtjeneste AS

ISO/TC 59/SC 13

Organization of information about construction works

Lisbet Landfald

Jøns Sjøgren, Boligprodusentene

ISO/TC 67/SC 3

Drilling and completion fluids, and well cements

Helge Olsen

 

ISO/TC 71/SC 3

Concrete production and execution of concrete structures

Anna Solnørdal

Jan Karlsen, Kontrollrådet

Ord- og tegnforklaring
TC = Technical committee (teknisk komité)
SC = Sub committee (underkomité)
WS = Workshop
BT/WG = Techinal Board /Working Group (komité som ikke er opprettet som egen TC men direkte underlagt det tekniske styret)
X = ikke aktivitet i komiteen og derav ingen komitéleder for øyeblikket

Sist oppdatert: 2021-04-28