Medlemsoversikt

Følgende bedrifter og organisasjoner er medlemmer i Standard Norge:

Logo Virksomhet og lenke til nettsiden
 Abelias logo Abelia
 Aquastructures logo Aquastructures
 Arkitektbedriftenes logo Arkitektbedriftene i Norge
Bane NOR logo
Bane NOR
Berigo
Berigo
BITS sin logo
BITS as
 BMAs logo BMA Heisteknisk rådgivning AS
BMI Norge sin logo
BMI Norge
 Boligprodusentenes Forenings logo Boligprodusentenes Forening
Brekke og Strand logo
Brekke & Strand Akustikk AS
buildingSMART Norge sin logo
buildingSMART Norge
 Byggenæringens Landforening sin logo Byggenæringens Landsforening
 Byggevareindustriens Forening sin logo Byggevareindustriens Forening
Byggmesterforbundet sin logo
Byggmesterforbundet
Byggtjenestes logo
Byggtjeneste AS
 Celsa Steelservice sin logo Celsa Steelservice
 Conoco Phillips logo ConocoPhillips Norge
 Den norske emballasjeforening sin logo Den Norske Emballasjeforening
DNV sin logo
DNV
Digitaliseringsdirektoratets logo

Digitaliseringsdirektoratet

 Arbeidstilsynets logo Direktoratet for arbeidstilsynet
Direktoratet for byggkvalitets logo
Direktoratet for byggkvalitet
Direktoratet for eHelse sin logo
Direktoratet for e-helse
 DSBs logo Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
EBAs logo
Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA)
Equinors logo
Equinor ASA
Espros logo
Expro Norway AS
  Fagforbundet sin logo 
Fagforbundet
Finans Norge sin logo
Finans Norge Forsikringsdrift
Fiskeridirektoratets logo
Fiskeridirektoratet
Forbrukerrådets logo
Forbrukerrådet
Forsvarsbyggs logo
Forsvarsbygg
Givas logo
Givas IKS
Haugrim Prosjekts logo
Haugrim Prosjekt AS
Helsedirektoratets logo
Helsedirektoratet
Hey'dis logo
Hey'di AS
Virkes logo
Hovedorganisasjonen Virke
Husbankens logo
Husbanken
Isolas logo
Isola AS
Jernbanedirektoratets logo
Jernbanedirektoratet
Jotnes logo
Jotne EPM Technology AS
Kontrollrådet sin logo
Kontrollrådet
KIS logo
Korrosjons-, Isolerings- og Stillasentreprenørenes Forening
Krantekniske Forenings logo
Kranteknisk Forening
 Kulturdepartementets logo Kulturdepartementet, Idrettsavdelingen
LOs logo
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
MEFs logo
MEF Service AS
Miljødirektoratets logo
Miljødirektoratet
Moteks logo
Motek AS
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet sin logo
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
Nelfos logo
Nelfo
Nemkos logo
Nemko AS
Norcems logo
Norcem AS
Norconsults logo
Norconsult AS
Nioms logo
Nordisk Institutt for Odontologiske Materialer
NGIs logo
Norges Geotekniske Institutt
NVEs logo
Norges vassdrags- og energidirektorat
Norsk Akkreditering sin logo
Norsk akkreditering
Norsk Eiendoms logo
Norsk Eiendom
FABEKOs logo
Norsk Fabrikkbetongforening (FABEKO)
Norsk Heiskontroll sin logo
Norsk Heiskontroll as
Norsk Industri sin logo
Norsk Industri
Norsk Kommunalteknisk forening sin logo
Norsk Kommunalteknisk Forening
Norsk musikkråd sin logo
Norsk musikkråd
Norsk taksts logo
Norsk takst
Norsk Tretekniske Institutt sin logo
Norsk Treteknisk Institutt
Norsk VVS sin logo
 
Norsk VVS Energi- og Miljøteknisk forening
NBBLs logo
Norske Boligbyggelags Landsforbund SA
Shells logo
AS Norske Shell
Norske Trevarer sin logo
Norske Trevarer
NTNu sin logo
NTNU - IVT (Fak.for Ing.vitenskap og teknologi)
NHO sin logo
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Offshore Norge sin logo
Offshore Norge
Oljedirektoratet sin logo
Oljedirektoratet (OD)
Open Innovation sin logo
Open Innovation
Oslo Met sin logo
Oslo Metropolitan University - Storbyuniversitetet
Petrolemstilsynet sin logo
Petroleumstilsynet (Ptil)
Pipelife sin logo
Pipelife Norge AS
Protans logo
Protan AS
Rådet for vedlikehold av brannslokkemateriell sin logo
Rådet for vedlikehold av brannslokkemateriell
RIFs logo
Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF)
Sintefs logo
SINTEF Community
Sopra Steria sin logo
Sopra Steria AS
Spamas logo
SPAMA AS
Språkrådet sin logo
Språkrådet
Kartverkets logo
Statens kartverk
Statens vegvesen sin logo
Statens vegvesen, Vegdirektoratet
Statsbyggs logo
Statsbygg
Sykehusbyggs logo
Sykehusbygg
Teknas logo
Tekna
Teknologisk Institutt sin logo
Teknologisk Institutt
Treindustriens logo
Treindustrien
Udir sin logo
Utdanningsdirektoratet
VKEs logo

VKE - Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi

Sist oppdatert: 2022-11-24