Representantskapet

Etter årsmøtet i 2022 består ledelsen av representantskapet og valgkomiteen i Standard Norge av følgende personer:

Representantskapet

Ordfører
Anniken Hauglie, viseadministrerende direktør, NHO

Varaordfører
Ingrid Dahl Hovland, vegdirektør, Statens vegvesen

Valgkomiteen

Leder
Ingebjørg Harto, direktør, NHO

Øvrige medlemmer
Aud Nistov, fagsjef, Norsk olje og gass
Randi Flesland

Sist oppdatert: 2022-05-31