Viktig melding

I forbindelse med oppdatering av systemet vil nettsiden være helt utilgjengelig fra fredag 21. september klokken 1200 til mandag 24. september klokken 0800. Vi beklager den ulempe dette medfører for deg som er bruker av tjenesten.

 

Representantskapet

Etter årsmøtet i 2016 består ledelsen av representantskapet i Standard Norge av følgende personer:

Ordfører
Direktør Ingebjørg Harto, NHO

Varaordfører
Stabsdirektør Inger Vold Zapffe, Husbanken

Sist oppdatert: 2016-06-17