Hender på tastatur

– Skreddersøm bremser vekst i nordisk økonomi

– Hvorfor gå til skredderen, eller sy selv, når jakka på stativet har bedre kvalitet? Nøkkelen til effektivisering og inntjening heter standardisering. Vi har sagt dette lenge, men nå har jeg tallene som peker på det samme, sier administrerende direktør Jacob Mehus i Standard Norge.

Administrerende direktør i Standard Norge, Jacob Mehus.

Administrerende direktør i Standard Norge, Jacob Mehus.

En ny studie gjennomført på oppdrag fra de fem nordiske standardiseringsorganisasjonene, viser at standarder har betydelig påvirkning på veksten i nordisk økonomi både med hensyn til arbeidsproduktivitet og BNP.

1179 nordiske selskaper som har erfaring med bruk av standarder, har deltatt i studien. Seks av ti sier at standarder er et godt virkemiddel for å følge den teknologiske utviklingen.

– Det digitale samfunn er helt avhengig av at vi har felles spilleregler som grunnlag for videre vekst og utvikling. Det er for eksempel umulig å se for seg en framvekst av smarte byer hvis ikke samspillet mellom ulike teknologier fungerer. Standarder sikrer at teknologiene fungerer sammen og sørger for høy kvalitet på tjenestene, sier Mehus.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

Studien antyder at så mye som 39 prosent av veksten i arbeidsproduktiviteten og 28 prosent av veksten i BNP i de nordiske landene i perioden 1976 til 2014 er knyttet til standardisering. 

Dette overrasker ikke næringsministeren.

– Denne studien bekrefter at standardisering er viktig for økt produktivitet i næringslivet som i neste omgang skaper gevinster for økonomien som helhet. Standarder er også et effektivt virkemiddel for å spre og bruke kunnskap og teknologi, noe som blir viktigere og viktigere for Norge, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Han får støtte fra NHO.

Administrerende direktør Kristin Skogen Lund i NHO

Administrerende direktør Kristin Skogen Lund i NHO

–  Vi ser at spesielt for små økonomier som Norge, er markedsadgang essensielt. Standarder forenkler eksport, de strømlinjeformer veien til utenlandske markeder, og gir virksomheter muligheten til å påvirke framtidige rammebetingelser på sitt felt. De gjør jobben enklere, slik at du kan konsentrere deg om de viktigste tingene, sier administrerende direktør Kristin Skogen Lund i NHO. 

Studien viser det samme. Hver tredje virksomhet oppgir forbedret markedsadgang som den viktigste årsaken til å bruke standarder.

Studien viser at den viktigste årsaken til at selskapene bruker standarder, er at de vil: 

  • forbedre markedsadgangen (34 prosent)
  • forbedre produkt-/tjenestekvaliteten (32 prosent)
  • redusere risiko (26 prosent)


Studien er gjennomført av Menon Economics og Oxford Research med støtte fra Nordic Innovation.

LES OGSÅ:  

Et sammendrag av studien «Standarders påvirkning på økonomien i de nordiske landene»

Last ned hele studien: The influence of standards on the Nordic economies

HOVEDSIDE FOR STUDIEN

Sist oppdatert: 2020-09-15