Auditorium med studenter
Standard Norge holder innlegg om BIM under BM-dagen 2015 ved NTNU

Masteroppgave

Standard Norge kan også bistå som veiledere i masteroppgaver eller andre studentoppgaver i de fleste fag.

Standard Norge er åpen for at prosjekt-, bachelor og masteroppgaver kan skrives hos oss, og vi kan tilby veiledning når det tas tak i problemstillinger som er relevante for oss. Aktuelle problemstillinger kan være:

  • Forholdet mellom innovasjon og standardisering
  • Forholdet mellom regelverk og standarder
  • Standardiseringens rolle i samfunnet
  • Økonomisk effekt av standardisering
  • Implementering av en standard og bruken av den

Kontaktinformasjon knyttet til masteroppgaver
Anne Kristoffersen, telefon 67 83 86 00, e-post akr@standard.no

Sist oppdatert: 2021-05-25