Planlagt vedlikehold

I forbindelse med oppdatering av systemet vil standard.no være utilgjengelig i en (1) time mellom 0600 og 0900 lørdag 16. desember. Vi beklager den ulempe dette medfører for deg som er bruker av tjenesten.

 

Auditorium med studenter
Standard Norge holder innlegg om BIM under BM-dagen 2015 ved NTNU

Masteroppgave

Standard Norge kan også bistå som veiledere i masteroppgaver eller andre studentoppgaver i de fleste fag.

Standard Norge er åpen for at prosjekt-, bachelor og masteroppgaver kan skrives hos oss, og vi kan tilby veiledning når det tas tak i problemstillinger som er relevante for oss.

Aktuelle problemstillinger kan være:

  • Forholdet mellom innovasjon og standardisering
  • Forholdet mellom regelverk og standarder
  • Standardiseringens rolle i samfunnet
  • Øknomisk effekt av standardisering
  • Implementering av en standard og bruken av den

Kontaktinformasjon knyttet til masteroppgaver
Trine Tveter, telefon 416 92 007, e-post ttv@standard.no

Sist oppdatert: 2017-01-17