-

Klassifisering

 

Termpostene inneholder informasjon om bruksområder eller ICS-koder (ICS = International Classification for Standards). Innholdet i SNORRE er hentet fra to forskjellige termbaser – Milterm og Standard Norges interne termbase – og bruksområdeinndelingene i de opprinnelige termbasene er beholdt i SNORRE. Termpostene fra de to termbasene er følgelig klassifisert ulikt avhengig av termpostenes opprinnelse.

 

I postene fra Milterm er følgende 32 bruksområder benyttet:

 

·                     administrasjon

·                     antroposfære

·                     atmosfære

·                     avfall og forurensning

·                     biosfære

·                     energi

·                     forskning

·                     funksjonelle termer

·                     fysikk

·                     generelle termer

·                     handel og tjenester

·                     helse

·                     hydrosfære

·                     industri

·                     informasjon

·                     innvirkning på miljøet

·                     kjemi

·                     land(skap)

·                     landbruk og fiskeri

·                     litosfære

·                     lovgivning

·                     materiale og produkt

·                     miljø

·                     miljøforvaltning

·                     rekreasjon

·                     ressurs

·                     samfunn

·                     sikkerhet

·                     tid

·                     trafikk og transport

·                     verdensrommet

·                     økonomi

 

Et begrep med tilhørende termer er i termpostene fra Milterm plassert innenfor kun ett bruksområde.

 

Termene fra Standard Norges interne termbase er tildelt ICS-koder etter standardene de er ekserpert fra. Alle standarder som fastsettes, klassifiseres med én eller flere ICS-koder. ICS-kodene er i SNORRE angitt med tallkode og tittel, f.eks. 91.080.40 Betongkonstruksjoner.

 

For en oversikt over ICS-kodene klikk på informasjonsknappen ved feltet ”ICS” i utvidet søk.

 

 

Termliste ICS-kode

 

Termposter som stammer fra Standard Norges interne termbase, og termer som fortløpende ekserperes fra standardiseringsprosjekter, er tildelt ICS-koder for å angi bruksområde(r). Ved å klikke på en ICS-kode i en termpost får du et søkeresultat som består av alle termposter som er tilknyttet den aktuelle ICS-koden.

 

I navigatoren til venstre ser du hvilke kilder som er tilknyttet de aktuelle termpostene, og hvor mange termposter du har fått treff i. Treffene er sortert etter språk og type (hhv. termer og definisjoner). Ved å klikke på alternativene under ”Avgrens søket” kan du filtrere ICS-listen etter kilde, språk og type (term/definisjon). Når du velger et filter vises valgt(e) alternativ(er) under "Nå vises" øverst i navigatorfeltet. Klikk på krysset til høyre for valgt alternativ for å fjerne et filter.

 

Nederst i navigatorfeltet kan du gjøre fritekstsøk i søkeresultatet, dvs. søke i ICS-listen etter termposter som inneholder ett eller flere bestemte ord. Skriv inn din søkestreng og klikk "Oppdater". Vær oppmerksom på at dersom du på forhånd har angitt et filter, vil dette ha innvirkning på ditt fritekstsøkeresultat. Har du f.eks. allerede valgt å filtrere etter termer, vil fritekstsøk i resultatet utelukkende søke i termfeltene.


-
Hjelp

Se vår hjelpside for å finne fram blant termer og definisjoner

Spørsmål/kommentarer

Prosjektleder Kari S. Borgos
ksb@standard.no

Termbasen SNORRE
Informasjon om termbasen og retningslinjer for bruk