-

Kilder i termbasen

 

Termpostene inneholder informasjon om hvilke kilder termer, definisjoner og merknader er hentet fra. En kilde blir synlig når du klikker på "Vis alle kilder" øverst i termposten. Alternativt kan du åpne hver enkelt kildeangivelse ved å klikke på "Kilde(r)" under aktuell tekst.

 

En termpost kan ha flere kilder. F.eks. kan norsk og engelsk hovedterm være hentet fra ulike kilder, eller en term kan på samme språk ha flere definisjoner og merknader med ulike kilder. Følgelig er kilder angitt for alle termer, definisjoner og merknader.

 

Innholdet i SNORRE er hentet fra to forskjellige termbaser – Milterm og Standard Norges interne termbase – og termpostene fra de to termbasene har ulike kildetyper.

 

Terminologien fra Standard Norges interne termbase er hentet fra standarder og lignende dokumenter, og termpostene har primært kilder i form av standarder. Standardene er angitt med standardnummer, versjonsnummer (årstall for utgivelse) og tittel.

 

Terminologien fra Milterm er hentet fra standarder og andre kilder, bl.a. Norsk Miljøtesaurus. I termpostene fra Milterm består kildehenvisninger til standarder kun av standardnummer.

 

Det gjøres oppmerksom på at termbasen inneholder terminologi fra både gyldige og tilbaketrukne standarder. Dersom standarden som en term er hentet fra, er tilbaketrukket vil det finnes informasjon om det og om hvilken standard som ev. er utgitt som erstatning. Se "Vis produktinformasjon" lenger ned på denne siden for beskrivelse av hvordan denne informasjonen blir tilgjengelig (alternativt - for interne brukere - "Vis standarden").

 

For en oversikt over kilder og kildeforkortelser brukt i SNORRE, klikk på informasjonsboksen "Kilder" på høyre side av skjermbildet. "Kilder" er tilgjengelig uansett hvor i brukergrensesnittet du befinner deg.

 

 

Lenker

 

Når du velger å vise en kilde får du samtidig tilgang til ett eller flere klikkbare alternativer under kildehenvisningen.

 

Termliste kilde

 

"Vis termer i kilden" tar deg til en side med et søkeresultat som består av alle termposter som er tilknyttet den aktuelle kilden.

 

I navigatoren til venstre ser du samtlige kilder som er tilknyttet de aktuelle termpostene, og hvor mange termposter du har fått treff i. Treffene er sortert etter språk og type (hhv. termer og definisjoner). Ved å klikke på alternativene under ”Avgrens søket” kan du filtrere listen etter kilde, språk og type (term/definisjon). Når du velger et filter vises valgt(e) alternativ(er) under " Nå vises " øverst i navigatorfeltet. Klikk på krysset til høyre for valgt alternativ for å fjerne et filter.

 

Nederst i navigatorfeltet kan du gjøre fritekstsøk i resultatet, dvs. søke i resultatlisten etter termposter som inneholder ett eller flere bestemte ord. Skriv inn din søkestreng og klikk "Oppdater". Vær oppmerksom på at dersom du på forhånd har angitt et filter, vil dette ha innvirkning på ditt fritekstsøkeresultat. Har du f.eks. allerede valgt å filtrere etter termer, vil fritekstsøk i resultatet utelukkende søke i termfeltene.

 

 

Vis produktinformasjon

 

For kilder som er standarder, og som er angitt med standardnummer, versjonsnummer (årstall for utgivelse) og tittel, er "Vis produktinformasjon" et tilgjengelig alternativ under kildehenvisningen. Dette tar deg til en side i standardiseringens nettbutikk hvor får du tilgang til informasjon om den aktuelle standarden. Dersom standarden er tilbaketrukket, vil det være informert om det her, og det vil være informasjon om hva standarden ev. er erstattet av. Her kan man dessuten bl.a. klikke på "Se de 5 første sidene" for å se et utdrag av standarden. 

Bruk nettleserens tilbakeknapp for å komme tilbake til termposten fra siden med produktinformasjon.


-
Hjelp

Se vår hjelpside for å finne fram blant termer og definisjoner

Spørsmål/kommentarer

Prosjektleder Kari S. Borgos
ksb@standard.no

Termbasen SNORRE
Informasjon om termbasen og retningslinjer for bruk