-


Kildeforkortelser brukt i standarder
Mange av termpostene i termbasen SNORRE er hentet fra Standard Norges tidligere interne termbase med terminologi hentet fra oversatte og nasjonale standarder. Termene har kildehenvisninger til standardene de er hentet fra.
 
 
Kildeforkortelser brukt i Milterm
En andel av termpostene i termbasen SNORRE er hentet fra miljøtermbasen Milterm og har kildehenvisninger til både standarder og andre oppslagsverk. Listen under gir en oversikt over kildeforkortelser brukt i Milterm:
 • AHD = The American Heritage Dictionary of the English Language (http://ahdictionary.com/)
 • BOB = Bokmålsordboka (http://ordbok.uib.no/)
 • BPL = Botanisk og plantefysiologisk leksikon (http://biologi.uio.no/plfys/haa/leks/index.htm)
 • CAPLEX = Caplex nettleksikon (ikke lenger tilgjengelig)
 • CED = Collins English Dictionary (HarperCollins Publishers, Glasgow, 1994)
 • CSENO = Cappelens store engelsk-norsk ordbok (Cappelens Forlag, Oslo 1988)
 • DNMI = Meteorologisk institutt, Meteorologisk leksikon (https://metlex.met.no/wiki/Hovedside)
 • EB = Encyclopædia Britannica Online (http://www.britannica.com/)
 • EDA = EuroDicAutom; erstattet av IATE (http://iate.europa.eu/)
 • EEA = European Environment Agency multilingual environmental glossary (https://www.eea.europa.eu/help/glossary)
 • EH = Einar Haugen Norsk-engelsk ordbok, 4. utg. (Universitetsforlaget, Oslo, 1995)
 • Electropedia = Den internasjonale elektrotekniske kommisjons (IEC) termbase (http://www.electropedia.org/)
 • EN = European Standard
 • EØS-EU-basen = EØS-sekretariatets terminologidatabase og norske oversettelser av rettsakter innlemmet i EØS-avtalen (http://decentius.hit.uib.no/udbase/home.html)
 • Ferskvannstesaurus = Ferskvannstesaurus (Norges vassdrags- og energiverk, publikasjon nr 18, 1993)
 • FishBase = A Global Information System on Fishes (http://www.fishbase.org/search.html)
 • Gemet (2001) = General Multilingual Environmental Thesaurus (http://www.eionet.europa.eu/gemet/about)
 • GeoLeksi = Geologisk leksikon (http://www.nhm.uio.no/fagene/geologi/geoleksi/)
 • GF = Gjenvinningsforum – Pukk- og Grusleverandørenes Landsforening
 • GN = Språkrådets avløserordliste "På godt norsk"  (http://www.sprakrad.no/Sprakhjelp/Raad/Norsk-for-engelsk/Avloeysarord/)
 • GOM = Glossary of Meteorology (http://glossary.ametsoc.org/wiki/Main_Page)
 • IATE = Interactive Terminology for Europe (http://iate.europa.eu/)
 • ISO = International Organization for Standardization
 • ITA = Institutt for teoretisk astrofysikks astronomiske ordliste
 • Kartverkbasen = Termer for geografisk informasjon
 • KNE = Norsk-engelsk ordbok (Kunnskapsforlaget, Oslo, 1986)
 • LAND = Norsk landbruksordbok (Det Norske Samlaget, Oslo, 1979)
 • Limno = Limnologiske begrep og definisjoner
 • MH = McGraw-Hill Dictionary of scientific and technical terms, 4th edition (McGraw-Hill Book Company, New York, 1989)
 • MH6 = McGraw-Hill Dictionary of scientific and technical terms, 6th edition (McGraw-Hill Book Company, New York, 2002)
 • Miljøstatus = Miljøstatus i Norge - leksikon
 • MW = Merriam-Webster Collegiate Dictionary (http://www.m-w.com/)
 • NAS = Norsk Allmennstandardisering (nå en del av Standard Norge) 
 • NMO = Norsk medisinsk ordbok (Det Norske Samlaget, Oslo, 1994)
 • NMO7 = Norsk medisinsk ordbok 7. utgåva (Det Norske Samlaget, Oslo, 2003)
 • NMT = Norsk miljøtesaurus
 • NOT = Norsk (olje)terminologi (Norsk termbanks terminologibase NOT)
 • NS = Norsk Standard
 • NT = Norsk termbank
 • NTF = Norsk teknisk fagordbok (Universitetsforlaget, Oslo, 1984)
 • NVE = Ferskvannstesaurus, faggruppe for hydrologi og glasiologi
 • NYN = Nynorskordboka (http://ordbok.uib.no/)
 • OG = Oilfield Glossary (http://www.glossary.oilfield.slb.com/)
 • PMG = Pest Management Glossary 
 • RTT (nn) = Rådet for teknisk terminologi (bok nr. nn)
 • Sarepta = Ordliste knyttet til en læringsressurs brukt i grunn- og videregående skole innenfor geografi, natur- og miljøfag (http://www.sarepta.org/ordliste.php%3Fordl=1.html)
 • SHC = Salmon Health Consortium Glossary 
 • GSRO = Governor's Salmon Recovery Office 
 • SSG = Seafood Selector Glossary
 • Stine = Standardiseringens interne nettverk (det tidligere Norges Standardiseringsforbunds interne terminologibase)
 • Stofflisten = Statens forurensningstilsyns (nå Miljødirektoratets) liste over helse- og miljøfarlige stoffer
 • TEKN = Ferskvannstesaurus, faggruppe for teknologi og forurensning
 • Wikipedia = Wikipedia, the free encyclopedia (https://no.wikipedia.org/, https://en.wikipedia.org/)
 • WWW = term eller definisjon funnet på internett

Terminologi fra EEA, Gemet og NMT    
Termer og definisjoner hentet fra EEA, Gemet og Norsk miljøtesaurus (NMT) har i en del tilfeller egne kildehensvisninger i tillegg til Gemet og NMT.

Se kildeforkortelsene brukt i Gemet.

-
Spørsmål/kommentarer
Prosjektleder Håvard Hjulstad
hhj@standard.no

Termbasen SNORRE
Informasjon om termbase og artikler om terminologi og fagspråk

Kilder og lenker
Informasjon om kilder. Lenker til termbaser og andre oppslagsverk.

Hjelp
Hvordan finne fram blant termer og definisjoner i termbasen SNORRE