-


Kildeforkortelser brukt i standarder
Mange av termpostene i termbasen SNORRE er hentet fra Standard Norges tidligere interne termbase med terminologi hentet fra oversatte og nasjonale standarder. Termene har kildehenvisninger til standardene de er hentet fra.
 
 
Kildeforkortelser brukt i Milterm
En andel av termpostene i termbasen SNORRE er hentet fra miljøtermbasen Milterm og har kildehenvisninger til både standarder og andre oppslagsverk. Listen under gir en oversikt over kildeforkortelser brukt i Milterm:
 • AHD = The American Heritage Dictionary of the English Language (http://ahdictionary.com/)
 • BOB = Bokmålsordboka (http://ordbok.uib.no/)
 • BPL = Botanisk og plantefysiologisk leksikon (http://biologi.uio.no/plfys/haa/leks/index.htm)
 • CAPLEX = Caplex nettleksikon (ikke lenger tilgjengelig)
 • CED = Collins English Dictionary (HarperCollins Publishers, Glasgow, 1994)
 • CSENO = Cappelens store engelsk-norsk ordbok (Cappelens Forlag, Oslo 1988)
 • DNMI = Meteorologisk institutt, Meteorologisk leksikon (https://snl.no/users/2171)
 • EB = Encyclopedia Britannica Online (http://www.britannica.com/)
 • EDA = EuroDicAutom; erstattet av IATE (http://iate.europa.eu/)
 • EEA = European Environment Agency multilingual environmental glossary (https://www.eea.europa.eu/help/glossary)
 • EH = Einar Haugen Norsk-engelsk ordbok, 4. utg. (Universitetsforlaget, Oslo, 1995)
 • Electropedia = Den internasjonale elektrotekniske kommisjons (IEC) termbase (http://www.electropedia.org/)
 • EN = European Standard
 • EØS-EU-basen = EØS-sekretariatets terminologidatabase og norske oversettelser av rettsakter innlemmet i EØS-avtalen (https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/hva-er-eos-eu-basen/id443280/)
 • Ferskvannstesaurus = Ferskvannstesaurus (Norges vassdrags- og energiverk, publikasjon nr 18, 1993)
 • FishBase = A Global Information System on Fishes (http://www.fishbase.org/search.html)
 • Gemet (2001) = General Multilingual Environmental Thesaurus (http://www.eionet.europa.eu/gemet/about)
 • GeoLeksi = Geologisk leksikon
 • GF = Gjenvinningsforum – Pukk- og Grusleverandørenes Landsforening
 • GN = Språkrådets avløserordliste "På godt norsk"  (http://www.sprakrad.no/Sprakhjelp/Raad/Norsk-for-engelsk/Avloeysarord/)
 • GOM = Glossary of Meteorology (http://glossary.ametsoc.org/wiki/Main_Page)
 • IATE = Interactive Terminology for Europe (http://iate.europa.eu/)
 • ISO = International Organization for Standardization
 • ITA = Institutt for teoretisk astrofysikks astronomiske ordliste
 • Kartverkbasen = Termer for geografisk informasjon
 • KNE = Norsk-engelsk ordbok (Kunnskapsforlaget, Oslo, 1986)
 • LAND = Norsk landbruksordbok (Det Norske Samlaget, Oslo, 1979)
 • Limno = Limnologiske begrep og definisjoner
 • MH = McGraw-Hill Dictionary of scientific and technical terms, 4th edition (McGraw-Hill Book Company, New York, 1989)
 • MH6 = McGraw-Hill Dictionary of scientific and technical terms, 6th edition (McGraw-Hill Book Company, New York, 2002)
 • Miljøstatus = Miljøstatus i Norge - leksikon
 • MW = Merriam-Webster Collegiate Dictionary (http://www.m-w.com/)
 • NAS = Norsk Allmennstandardisering (nå en del av Standard Norge) 
 • NMO = Norsk medisinsk ordbok (Det Norske Samlaget, Oslo, 1994)
 • NMO7 = Norsk medisinsk ordbok 7. utgåva (Det Norske Samlaget, Oslo, 2003)
 • NMT = Norsk miljøtesaurus
 • NOT = Norsk (olje)terminologi (Norsk termbanks terminologibase NOT)
 • NS = Norsk Standard
 • NT = Norsk termbank
 • NTF = Norsk teknisk fagordbok (Universitetsforlaget, Oslo, 1984)
 • NVE = Ferskvannstesaurus, faggruppe for hydrologi og glasiologi
 • NYN = Nynorskordboka (http://ordbok.uib.no/)
 • OG = Oilfield Glossary (http://www.glossary.oilfield.slb.com/)
 • PMG = Pest Management Glossary 
 • RTT (nn) = Rådet for teknisk terminologi (bok nr. nn)
 • Sarepta = Ordliste knyttet til en læringsressurs brukt i grunn- og videregående skole innenfor geografi, natur- og miljøfag (http://www.sarepta.org/ordliste.php%3Fordl=1.html)
 • SHC = Salmon Health Consortium Glossary 
 • GSRO = Governor's Salmon Recovery Office 
 • SSG = Seafood Selector Glossary
 • Stine = Standardiseringens interne nettverk (det tidligere Norges Standardiseringsforbunds interne terminologibase)
 • Stofflisten = Statens forurensningstilsyns (nå Miljødirektoratets) liste over helse- og miljøfarlige stoffer
 • TEKN = Ferskvannstesaurus, faggruppe for teknologi og forurensning
 • Wikipedia = Wikipedia, the free encyclopedia (https://no.wikipedia.org/, https://en.wikipedia.org/)
 • WWW = term eller definisjon funnet på internett

Terminologi fra EEA, Gemet og NMT    
Termer og definisjoner hentet fra EEA, Gemet og Norsk miljøtesaurus (NMT) har i en del tilfeller egne kildehenvisninger i tillegg til Gemet og NMT.

Se kildeforkortelsene brukt i Gemet.

-
Hjelp

Se vår hjelpside for å finne fram blant termer og definisjoner

Spørsmål/kommentarer

Prosjektleder Kari S. Borgos
ksb@standard.no

Termbasen SNORRE
Informasjon om termbasen og retningslinjer for bruk