-

Termbasen SNORRE - kvalitetssikrede termer fra mange fagområder

Termbasen SNORRE er utviklet av Standard Norge i samarbeid med Språkrådet og Kulturdepartementet. 

SNORRE inneholder fagtermer og definisjoner på bokmål, nynorsk, engelsk, tysk og fransk som er samlet i forbindelse med standardiseringsarbeid.

I SNORRE finnes oppdatert og vedlikeholdt terminologi fra et bredt utvalg av områder, f.eks. sportsutstyr og -anlegg, skipsbygging og marine konstruksjoner, bedriftsorganisasjon og -ledelse, kvalitetsstyring og næringsmiddelteknologi.

Hovedtyngden av termene i databasen er ekserpert fra oversatte standarder. Følgelig inneholder den mest terminologi fra områder hvor det har foregått mange oversettelsesprosjekter. Det er f.eks. oversatt mange standarder relatert til standardiseringsområdet Bygg, anlegg og eiendom. Termbasen SNORRE inneholder derfor bl.a. en betydelig mengde byggtekniske termer. Områder der det har vært oversatt få standarder, som f.eks. IKT og Petroleum, er representert i mindre grad.

SNORRE inneholder terminologien fra termbasen Milterm. I databasen finner du med andre ord en stor mengde terminologi med relevans for miljøsektoren.


Terminologiartikler
Terminologi og fagspråk i Standard Norges perspektiv Les "Terminologi og fagspråk i Standard Norges perspektiv"
Artikler om terminologi og fagspråk Les "Artikler om terminologi og fagspråk"
Artikler om Termbasen SNORRE Les "Artikler om Termbasen SNORRE"
 
 

-
Spørsmål/kommentarer
Prosjektleder Håvard Hjulstad
hhj@standard.no

Termbasen SNORRE
Informasjon om termbase og artikler om terminologi og fagspråk

Kilder og lenker
Informasjon om kilder. Lenker til termbaser og andre oppslagsverk.

Hjelp
Hvordan finne fram blant termer og definisjoner i termbasen SNORRE