-

Dine valg
ICS/bruksområde: funksjonelle termer


omgivelsesluft
Norsk - bokmål
 
omgjevnadsluft
Norsk - nynorsk
 
ambient air
Engelsk
Definisjon(er):
The air surrounding the human body or sampler, before the air is affected by the presence of the body or sampler
 

-
Spørsmål/kommentarer
Prosjektleder Håvard Hjulstad
hhj@standard.no

Termbasen SNORRE
Informasjon om termbase og artikler om terminologi og fagspråk

Kilder og lenker
Informasjon om kilder. Lenker til termbaser og andre oppslagsverk.

Hjelp
Hvordan finne fram blant termer og definisjoner i termbasen SNORRE