-

Dine valg
kontrast
Norsk - bokmål
Definisjon(er):
forskjell i luminansfaktorer mellom det grafiske symbolet og dets bakgrunn, delt på den største luminansfaktoren βa, , der βb er den minste luminansfaktoren
Forkortelse(r):
 
contrast
Engelsk
Definisjon(er):
difference in luminance factors of the graphical symbol and its background, divided by the larger luminance factor βa, where βb is the smaller luminance factor
Forkortelse(r):
 

-
Spørsmål/kommentarer
Prosjektleder Håvard Hjulstad
hhj@standard.no

Termbasen SNORRE
Informasjon om termbase og artikler om terminologi og fagspråk

Kilder og lenker
Informasjon om kilder. Lenker til termbaser og andre oppslagsverk.

Hjelp
Hvordan finne fram blant termer og definisjoner i termbasen SNORRE