-

Dine valg
bøyestrekkfasthet
Norsk - bokmål
Definisjon(er):
randspenningen i det ugunstigste tverrsnitt, beregnet av bruddbelastningens moment dividert med tverrsnittets motstandsmoment
 
bøyestrekkfastleik
Norsk - nynorsk
Synonym(er):
bøyestrekkstyrke
 
bending strength
Engelsk
Definisjon(er):
boundary layers stress in the most unfavourable cross section, calculated by the break load moment divided by the cross section resistance moment
 

-
Spørsmål/kommentarer
Prosjektleder Håvard Hjulstad
hhj@standard.no

Termbasen SNORRE
Informasjon om termbase og artikler om terminologi og fagspråk

Kilder og lenker
Informasjon om kilder. Lenker til termbaser og andre oppslagsverk.

Hjelp
Hvordan finne fram blant termer og definisjoner i termbasen SNORRE