-

Dine valg
deformasjon
Norsk - bokmål
Definisjon(er):
for et legeme den formendring (forskjell i lengde eller form) som oppstår ved at legemet utsettes for krefter, temperatur- eller fuktighetsendringer etc. Det skilles blant annet mellom forskjellige lineære deformasjoner og vinkelendringer samt mellom elastiske og plastiske deformasjoner
 
deformasjon
Norsk - nynorsk
 
deformation
Engelsk
Definisjon(er):
the change of shape (difference in length or shape) which occurs when a body is subjected to forces, temperature or moisture changes etc. A differentiation is made between different linear deformations and angular changes and between elastic and elastic deformation
 

-
Spørsmål/kommentarer
Prosjektleder Håvard Hjulstad
hhj@standard.no

Termbasen SNORRE
Informasjon om termbase og artikler om terminologi og fagspråk

Kilder og lenker
Informasjon om kilder. Lenker til termbaser og andre oppslagsverk.

Hjelp
Hvordan finne fram blant termer og definisjoner i termbasen SNORRE