-

Dine valg
pulshøyde
Norsk - bokmål
Definisjon(er):
pulsomhyllingskurvens maksimalverdi
 
pulshøgd
Norsk - nynorsk
 
pulse ampliude
Engelsk
 
Impulshöhe
Tysk
 

-
Spørsmål/kommentarer
Prosjektleder Håvard Hjulstad
hhj@standard.no

Termbasen SNORRE
Informasjon om termbase og artikler om terminologi og fagspråk

Kilder og lenker
Informasjon om kilder. Lenker til termbaser og andre oppslagsverk.

Hjelp
Hvordan finne fram blant termer og definisjoner i termbasen SNORRE