-

Dine valg
refleksjonsvinkel
Norsk - bokmål
Definisjon(er):
vinkelen mellom den reflekterte strålebunts akse og tangentplanets normal i en grenseflates innfallspunkt
 
refleksjonsvinkel
Norsk - nynorsk
 
angle of reflection
Engelsk
 
Reflexionswinkel
Tysk
 
Kommentarer til termposten:
Numerisk identisk med innfallsvinkelen.

-
Spørsmål/kommentarer
Prosjektleder Håvard Hjulstad
hhj@standard.no

Termbasen SNORRE
Informasjon om termbase og artikler om terminologi og fagspråk

Kilder og lenker
Informasjon om kilder. Lenker til termbaser og andre oppslagsverk.

Hjelp
Hvordan finne fram blant termer og definisjoner i termbasen SNORRE