-

Dine valg
produktkategoriregler
Norsk - bokmål
Definisjon(er):
sett av spesifikke regler, krav og retningslinjer for utarbeidelse av miljødeklarasjoner type III (8.5) for én eller flere produktkategorier (8.3.3)
Forkortelse(r):
 
produktkategorireglar
Norsk - nynorsk
Forkortelse(r):
 
product category rules
Engelsk
Definisjon(er):
set of specific rules, requirements, and guidelines for developing type III environmental declarations (8.5) for one or more product categories (8.3.3)
Forkortelse(r):
 
règles de définition des catégories de produit
Fransk
Forkortelse(r):
 
Kommentarer til termposten:
[NS-ISO 14025:2006]

-
Spørsmål/kommentarer
Prosjektleder Håvard Hjulstad
hhj@standard.no

Termbasen SNORRE
Informasjon om termbase og artikler om terminologi og fagspråk

Kilder og lenker
Informasjon om kilder. Lenker til termbaser og andre oppslagsverk.

Hjelp
Hvordan finne fram blant termer og definisjoner i termbasen SNORRE