-

Dine valg
registrerende instrumenter
Norsk - bokmål
Merknad(er):
Ampere timeteller, tidsregister osv.
 
registrerande instrument
Norsk - nynorsk
 
recording instruments
Engelsk
Merknad(er):
Ampere-hour meter, time recorder, etc.
 

-
Spørsmål/kommentarer
Prosjektleder Håvard Hjulstad
hhj@standard.no

Termbasen SNORRE
Informasjon om termbase og artikler om terminologi og fagspråk

Kilder og lenker
Informasjon om kilder. Lenker til termbaser og andre oppslagsverk.

Hjelp
Hvordan finne fram blant termer og definisjoner i termbasen SNORRE