-

Dine valg
kvalitetssystem
Norsk - bokmål
Definisjon(er):
organisasjonsstruktur, ansvar, prosedyrer, prosesser og ressurser ved gjennomføring av kvalitetsledelse [NS-ISO 8402]
Merknad(er):
Kvalitetssystemet behøver ikke være mer omfattende enn nødvendig for å nå målene for kvalitet. I forbindelse med kontrakter, pålagte krav og bedømmelse kan det kreves bevis for at identifiserte elementer i systemet er iverksatt.
 
kvalitetssystem
Norsk - nynorsk
 
quality system
Engelsk
Definisjon(er):
the organizational structure, responsibilities, procedures, processes and resources for implementing quality management (ISO 8402)
Merknad(er):
The quality system should only be as comprehensive as is needed to meet the quality objectives. For contractual, mandatory, and assessment purposes, demonstration of the implementation of identified elements in the system may be required.
 

-
Spørsmål/kommentarer
Prosjektleder Håvard Hjulstad
hhj@standard.no

Termbasen SNORRE
Informasjon om termbase og artikler om terminologi og fagspråk

Kilder og lenker
Informasjon om kilder. Lenker til termbaser og andre oppslagsverk.

Hjelp
Hvordan finne fram blant termer og definisjoner i termbasen SNORRE