-

Dine valg
begrensning av adgang
Norsk - bokmål
 
avgrensing av tilgang
Norsk - nynorsk
 
restriction of access
Engelsk
 
restriction de l'accès
Fransk
 
Einschränkung des Zugangs
Tysk
Forkortelse(r):
Einschränkung des Zugriffs
 

-
Spørsmål/kommentarer
Prosjektleder Håvard Hjulstad
hhj@standard.no

Termbasen SNORRE
Informasjon om termbase og artikler om terminologi og fagspråk

Kilder og lenker
Informasjon om kilder. Lenker til termbaser og andre oppslagsverk.

Hjelp
Hvordan finne fram blant termer og definisjoner i termbasen SNORRE