-

Dine valg
løftehøyde
Norsk - bokmål
Definisjon(er):
vertikal avstand fra oppstillingsplanet til løfteredskapen når denne er i øvre stilling: -for kroker og gafler, til dem bærende flaten; -for annet lastbærende utstyr, til det laveste punkt (i lukket posisjon)
Forkortelse(r):
Merknad(er):
For traverskraner måles løftehøyden fra gulv eller bakke. Løftehøyden bestemmes for ubelastet kran med kranen montert på horisontal bane.
 
lyftehøgd
Norsk - nynorsk
Forkortelse(r):
 
load-lifting height
Engelsk
Definisjon(er):
vertical distance from the level of the plane on which the crane is resting up to the load-lifting attachments when it is located at its uppermost working position: -for hooks and forks, to their bearing surface; -for other load-lifting attachments, to their lowest point (in a closed position)
Forkortelse(r):
Merknad(er):
For overhead type cranes, the lifting heigth is to be measured from the ground level. The lifting height is to be determined without any load, the crane being erected on a level site.
 

-
Spørsmål/kommentarer
Prosjektleder Håvard Hjulstad
hhj@standard.no

Termbasen SNORRE
Informasjon om termbase og artikler om terminologi og fagspråk

Kilder og lenker
Informasjon om kilder. Lenker til termbaser og andre oppslagsverk.

Hjelp
Hvordan finne fram blant termer og definisjoner i termbasen SNORRE