-

Dine valg
senkehøyde
Norsk - bokmål
Definisjon(er):
vertikal avstand fra oppstillingsplanet til løfteredskapen når denne er i nedre stilling: -for kroker og gafler, til dem bærende flaten; -for annet lastbærende utstyr, til det laveste punkt (i lukket posisjon)
Forkortelse(r):
Merknad(er):
For traverskraner måles senkehøyden fra gulv eller bakke. Senkehøyden bestemmes for ubelastet kran med kranen montert på horisontal bane.
 
senkehøgd
Norsk - nynorsk
Forkortelse(r):
 
load-lowering height
Engelsk
Definisjon(er):
vertical distance between the ground level and the load-lifting attachments located at its lowermost working position: -for hooks and forks, to their bearing surface; -for other load-lifting attachments, to their lowest point (in a closed position)
Forkortelse(r):
Merknad(er):
For overhead type cranes, the load-lowering heigth is to be measured up to the floor or ground level. The load-lowering height is to be determined without any load, the crane being erected on a level site.
 

-
Spørsmål/kommentarer
Prosjektleder Håvard Hjulstad
hhj@standard.no

Termbasen SNORRE
Informasjon om termbase og artikler om terminologi og fagspråk

Kilder og lenker
Informasjon om kilder. Lenker til termbaser og andre oppslagsverk.

Hjelp
Hvordan finne fram blant termer og definisjoner i termbasen SNORRE