-

Dine valg
korrigerende tiltak
Norsk - bokmål
Definisjon(er):
tiltak for å fjerne årsakene til et eksisterende avvik, en feil eller annen uønsket situasjon for å hindre gjentakelse
Merknad(er):
Tiltak for å korrigere prosessresultater omfatter reparasjoner, omarbeiding eller justering for å rette på avvikende, defekte eller andre uønskede prosessresultater.
 
korrigerande tiltak
Norsk - nynorsk
 
corrective action
Engelsk
Definisjon(er):
an action taken to eliminate the causes of an existing nonconformity, defect or other undesirable situation in order to prevent recurrence
Merknad(er):
Actions for correcting process outputs include repair, rework or adjustment taken to rectify nonconforming, defective or other undesirable process outputs.
 

-
Spørsmål/kommentarer
Prosjektleder Håvard Hjulstad
hhj@standard.no

Termbasen SNORRE
Informasjon om termbase og artikler om terminologi og fagspråk

Kilder og lenker
Informasjon om kilder. Lenker til termbaser og andre oppslagsverk.

Hjelp
Hvordan finne fram blant termer og definisjoner i termbasen SNORRE