-

Dine valg
polarisering
Norsk - bokmål
Definisjon(er):
mekanisk egenskap ved et kontaktsystem som sikrer korrekt polaritet av en forbindelse eller forhindrer forbindelse til en kontakt eller en fiberoptisk adapter av samme type, men som er beregnet på et annet formål
 
polarisering
Norsk - nynorsk
 
Engelsk
Definisjon(er):
a mechanical feature of a connector system which guarantees correct orientation of a connection or prevents the connection to a jack or optical fibre adapter of the same type intended for another purpose
 

-
Spørsmål/kommentarer
Prosjektleder Håvard Hjulstad
hhj@standard.no

Termbasen SNORRE
Informasjon om termbase og artikler om terminologi og fagspråk

Kilder og lenker
Informasjon om kilder. Lenker til termbaser og andre oppslagsverk.

Hjelp
Hvordan finne fram blant termer og definisjoner i termbasen SNORRE