-

Dine valg
stjernefirer
Norsk - bokmål
Definisjon(er):
kabelelement som består av fire isolerte ledere som er tvinnet sammen. To diametralt motstående ledere utgjør et par for signaloverføring
Merknad(er):
1 Kabler som inneholder stjernefirere og kabler som inneholder par kan brukes om hverandre, forutsatt at de elektriske egenskapene tilfredsstiller de samme spesifiksajonene. 2 Begrepet firer brukes ofte isteden for stjernefirer.
 
stjernefirar
Norsk - nynorsk
 
star quad
Engelsk
Definisjon(er):
a cable element which comprises four insulated conductors twisted together. Two diametrically facing conductors form a transmission pair
Merknad(er):
1 Cables containing star quad can be uses interchangeably with cables consisting of pairs, provided the electrical characteristics meet the same specifications. 2 Often, the term quad is used instead of star quad.
 

-
Spørsmål/kommentarer
Prosjektleder Håvard Hjulstad
hhj@standard.no

Termbasen SNORRE
Informasjon om termbase og artikler om terminologi og fagspråk

Kilder og lenker
Informasjon om kilder. Lenker til termbaser og andre oppslagsverk.

Hjelp
Hvordan finne fram blant termer og definisjoner i termbasen SNORRE