-

Dine valg
telekommunikasjon
Norsk - bokmål
Definisjon(er):
teknologisk gren som driver med overføring, utsending og mottak av tegn, signaler, skrift, bilder og lyd; det vil si informasjon av alle slag gjennom kabel, radio, optiske eller elektromagnetiske systemer
Merknad(er):
Termen telekommunikasjon er ikke brukt i juridisk forstand i dette dokument.
 
telekommunikasjon
Norsk - nynorsk
 
telecommunications
Engelsk
Definisjon(er):
a branch of technology concerned with transmission, emission and reception of signs, signals, writing, images and sounds; that is, information of any nature by cable, radio, optical or other electromagnetic systems
Merknad(er):
The term telecommunications has no legal meaning when used in this document.
 

-
Spørsmål/kommentarer
Prosjektleder Håvard Hjulstad
hhj@standard.no

Termbasen SNORRE
Informasjon om termbase og artikler om terminologi og fagspråk

Kilder og lenker
Informasjon om kilder. Lenker til termbaser og andre oppslagsverk.

Hjelp
Hvordan finne fram blant termer og definisjoner i termbasen SNORRE