-

Dine valg
Norsk - bokmål
Definisjon(er):
behandling beregnet på å rengjøre tekstilvarer i et vannbad
Merknad(er):
Vask innbefatter alle eller noen av følgende behandlinger i relevante kombinasjoner: -bløtlegging, forvask og hovedvask (vanligvis utført ved oppvarming, mekanisk behandling og ved tilsetning av vaskemidler eller andre hjelpemidler) og skylling; -vannfjerning, dvs. sentrifugering eller vriing som utføres under og/eller etter ovennevnte behandlinger. Disse behandlingene kan utføres maskinelt eller for hånd. Symbolet er et vaskekar.
 
Norsk - nynorsk
 
washing
Engelsk
Definisjon(er):
a process designed to clean textile articles in an aqueous bath
Merknad(er):
Washing includes all or some of the following operations in relevant combinations: -soaking, pre-washing and proper washing (carried out usually with heating, mechanical action and in the presence of detergents or other products) and rinsing; -water extraction, i.e. spinning or wringing performed during and/or at the end of the operations mentioned above. These operations may be carried out by machine or by hand. The symbol is a washtub.
 

-
Spørsmål/kommentarer
Prosjektleder Håvard Hjulstad
hhj@standard.no

Termbasen SNORRE
Informasjon om termbase og artikler om terminologi og fagspråk

Kilder og lenker
Informasjon om kilder. Lenker til termbaser og andre oppslagsverk.

Hjelp
Hvordan finne fram blant termer og definisjoner i termbasen SNORRE