-

Dine valg
tyngdepunkteksentrisitet
Norsk - bokmål
Definisjon(er):
langsgående og/eller tversgående vannrette forskjeller mellom tyngdepunktet i en container (tom eller lastet, med eller uten beslag og utstyr) og det geometriske midtpunktet for diagonalene fra sentrum i de fire hjørnebeslagene i bunnen
 
tyngdepunkteksentrisitet
Norsk - nynorsk
 
eccentricity of the centre of gravity
Engelsk
Definisjon(er):
longitudinal and/or lateral horizontal differences between the centre of gravity of any container (empty or loaded, with or without fittings and appliances) and the geometric centre of the diagonals of the centres of the four bottom corner fittings
 

-
Spørsmål/kommentarer
Prosjektleder Håvard Hjulstad
hhj@standard.no

Termbasen SNORRE
Informasjon om termbase og artikler om terminologi og fagspråk

Kilder og lenker
Informasjon om kilder. Lenker til termbaser og andre oppslagsverk.

Hjelp
Hvordan finne fram blant termer og definisjoner i termbasen SNORRE