-

Dine valg
flytskjema
Norsk - bokmål
Definisjon(er):
grafisk fremstilling av definisjonen, analysen eller metoden for løsning av et problem, hvor det brukes symboler for å forestille operasjoner, data, flyt, utstyr osv.
 
flytskjema
Norsk - nynorsk
 
flow chart
Engelsk
Definisjon(er):
graphical representation of the definition, analysis, or method of solution of a problem in which symbols are used to represent operations, data, flow, equipment, etc.
 

-
Spørsmål/kommentarer
Prosjektleder Håvard Hjulstad
hhj@standard.no

Termbasen SNORRE
Informasjon om termbase og artikler om terminologi og fagspråk

Kilder og lenker
Informasjon om kilder. Lenker til termbaser og andre oppslagsverk.

Hjelp
Hvordan finne fram blant termer og definisjoner i termbasen SNORRE