-

Dine valg
gjennomsnittlig stikkprøvestørrelse
Norsk - bokmål
 
gjennomsnittleg stikkprøvestorleik
Norsk - nynorsk
 
average sample size
Engelsk
 
Kommentarer til termposten:
Engelsk term fra ISO 2859-1974.

-
Spørsmål/kommentarer
Prosjektleder Håvard Hjulstad
hhj@standard.no

Termbasen SNORRE
Informasjon om termbase og artikler om terminologi og fagspråk

Kilder og lenker
Informasjon om kilder. Lenker til termbaser og andre oppslagsverk.

Hjelp
Hvordan finne fram blant termer og definisjoner i termbasen SNORRE