-

Dine valg
laveste gjennomsnittlig utgående kvalitet
Norsk - bokmål
Forkortelse(r):
 
lågaste gjennomsnittleg utgåande kvalitet
Norsk - nynorsk
Forkortelse(r):
 
average outgoing quality limit
Engelsk
Forkortelse(r):
 
Kommentarer til termposten:
Engelsk term fra ISO 2859-1974.

-
Spørsmål/kommentarer
Prosjektleder Håvard Hjulstad
hhj@standard.no

Termbasen SNORRE
Informasjon om termbase og artikler om terminologi og fagspråk

Kilder og lenker
Informasjon om kilder. Lenker til termbaser og andre oppslagsverk.

Hjelp
Hvordan finne fram blant termer og definisjoner i termbasen SNORRE