-

Dine valg
Norsk - bokmål
Definisjon(er):
sum av initial kinetisk energi til de ladde partiklene som frigjøres i en liten del av et stoff, dividert med massen av stoffdelen når stoffet bestråles med indirekte ioniserende partikler
 
Norsk - nynorsk
 
Engelsk
Definisjon(er):
for indirectly ionizing particles, the sum of the initial kinetic energies of all charged particles liberated in an element of matter, divided by the mass of that element
 
Fransk
 
Tysk
 

-
Spørsmål/kommentarer
Prosjektleder Håvard Hjulstad
hhj@standard.no

Termbasen SNORRE
Informasjon om termbase og artikler om terminologi og fagspråk

Kilder og lenker
Informasjon om kilder. Lenker til termbaser og andre oppslagsverk.

Hjelp
Hvordan finne fram blant termer og definisjoner i termbasen SNORRE