-

Dine valg
ICS/bruksområde: kjemi


totalt uorganisk karbon
Norsk - bokmål
Definisjon(er):
Den mengde karbon som fins i vann i form av elementært karbon, karbonater og hydrogenkarbonater, karbondioksid, karbonmonoksid, karbider, cyanater, cyanider og tiocyanater
Forkortelse(r):
 
totalt uorganisk karbon
Norsk - nynorsk
Forkortelse(r):
 
total inorganic carbon
Engelsk
Definisjon(er):
All the carbon in inorganic matter which is dissolved and suspended in water


The quantity of carbon present in water in the form of elemental carbon, total carbon dioxide, carbon monoxide, carbides, cyanates, cyanides and thiocyanates
 

-
Spørsmål/kommentarer
Prosjektleder Håvard Hjulstad
hhj@standard.no

Termbasen SNORRE
Informasjon om termbase og artikler om terminologi og fagspråk

Kilder og lenker
Informasjon om kilder. Lenker til termbaser og andre oppslagsverk.

Hjelp
Hvordan finne fram blant termer og definisjoner i termbasen SNORRE