-

Dine valg
restaurering
Norsk - bokmål
Definisjon(er):
tiltak utført på et stabilt eller stabilisert objekt for å understøtte forståelsen av objektet, dets verdier og/eller bruk, samtidig som det tas hensyn til dets betydning og de anvendte materialene og teknikkene
Merknad(er):
MERKNAD 1 I enkelte fagmiljøer, spesielt innenfor stedfast kulturarv, dekker termen restaurering tradisjonelt hele feltet konservering.


MERKNAD 2 Inngripende konservering blir ofte gjennomført samtidig med restaurering.
 
restaurering
Norsk - nynorsk
 
restoration
Engelsk
Definisjon(er):
actions applied to a stable or stabilized object aimed at facilitating its appreciation, understanding and/or use, while respecting its significance and the materials and techniques used
Merknad(er):
NOTE 1 In some professional communities, especially in the field of immovable cultural heritage, the term restoration traditionally covers the whole field of conservation.


NOTE 2 Remedial conservation is often carried out at the same time as restoration.
 
restauration
Fransk
Definisjon(er):
actions entreprises sur un bien en état stable ou stabilisé, dans le but d'en améliorer l'appréciation, la compréhension et/ou l'usage, tout en respectant son intérêt patrimonial et les matériaux et techniques utilisés
Merknad(er):
NOTE 1 Dans certaines communautés professionnelles, notamment dans le domaine du patrimoine culturel immobilier, le terme restauration couvre traditionnellement l'ensemble du domaine de la conservation.


NOTE 2 La conservation curative est souvent mise en oeuvre en même temps que la restauration.
 
Restaurierung
Tysk
Definisjon(er):
Maßnahmen an einem stabilen oder stabilisierten Objekt, die darauf abzielen, seine Wertschätzung, sein Verständnis und/oder seine Benutzung zu erleichtern, wobei seine Bedeutung sowie die vorgefundenen Techniken und Materialien respektiert werden
Merknad(er):
ANMERKUNG 1 In einigen Professionen, speziell im Bereich des ortsfesten Kulturerbes, deckt der Begriff „Restaurierung“ traditionell die gesamte „Konservierung-Restaurierung“ ab.


ANMERKUNG 2 Stabilisierende Konservierung wird oft gleichzeitig mit Restaurierung ausgeführt.
 

-
Spørsmål/kommentarer
Prosjektleder Håvard Hjulstad
hhj@standard.no

Termbasen SNORRE
Informasjon om termbase og artikler om terminologi og fagspråk

Kilder og lenker
Informasjon om kilder. Lenker til termbaser og andre oppslagsverk.

Hjelp
Hvordan finne fram blant termer og definisjoner i termbasen SNORRE