-

Dine valg
genererende skjæreverktøy
Norsk - bokmål
 
genererande skjereverktøy
Norsk - nynorsk
 
generating cutting tool
Engelsk
 
Wälzwerkzeug
Tysk
 

-
Spørsmål/kommentarer
Prosjektleder Håvard Hjulstad
hhj@standard.no

Termbasen SNORRE
Informasjon om termbase og artikler om terminologi og fagspråk

Kilder og lenker
Informasjon om kilder. Lenker til termbaser og andre oppslagsverk.

Hjelp
Hvordan finne fram blant termer og definisjoner i termbasen SNORRE