-

Dine valg
evaluering av miljøprestasjon
Norsk - bokmål
Definisjon(er):
prosess for å lette ledelsens beslutninger når det gjelder en organisasjon miljøprestasjon ved å velge indikatorer, samle og analysere data, vurdere informasjon mot kriterier for miljøprestasjon, rapportere og kommunisere og periodisk gjennomgå og forberede denne prosessen
Forkortelse(r):
 
evaluering av miljøprestasjon
Norsk - nynorsk
Forkortelse(r):
 
environmental performance evaluation
Engelsk
Definisjon(er):
process to facilitate management decisions regarding an organization’s environmental performance by selecting indicators, collecting and analysing data, assessing information about environmental performance, reporting and communicating, and periodically reviewing and improving this process
Forkortelse(r):
 
évaluation de la performance environnementale
Fransk
Definisjon(er):
processus visant à faciliter les décisions de la direction concernant la performance environnementale d’une organisation et qui comprend le choix des indicateurs, le recueil et l’analyse des données, l’évaluation des informations concernant la performance environnementale, les rapports et modes communication, la revue périodique et l’amélioration continue de ce processus
Forkortelse(r):
 

-
Spørsmål/kommentarer
Prosjektleder Håvard Hjulstad
hhj@standard.no

Termbasen SNORRE
Informasjon om termbase og artikler om terminologi og fagspråk

Kilder og lenker
Informasjon om kilder. Lenker til termbaser og andre oppslagsverk.

Hjelp
Hvordan finne fram blant termer og definisjoner i termbasen SNORRE