-

Dine valg
teknisk rapport type 1
Norsk - bokmål
Definisjon(er):
publikasjon hvor det ikke kan oppnås nødvendig støtte for godkjenning som internasjonal standard, eller hvor det er tvil om konsensus kan oppnås
Merknad(er):
Innholdet i en teknisk rapport av type 1, innbefattet tillegg, kan inneholde informasjon av normativ art, selv om selve dokumentet ikke er av normativ art.
 
teknisk rapport type 1
Norsk - nynorsk
 
type 1 Technical Report
Engelsk
Definisjon(er):
publication for which the required support for approval as an International Standard cannot be obtained, or for which there is doubt on whether consensus has been achieved
Merknad(er):
The content of a type 1 Technical Report, including its annexes, may include information that is of a normative nature, although the document itself is not of a normative nature.
 
rapport technique de type 1
Fransk
 
technischer Bericht, Typ 1
Tysk
 

-
Spørsmål/kommentarer
Prosjektleder Håvard Hjulstad
hhj@standard.no

Termbasen SNORRE
Informasjon om termbase og artikler om terminologi og fagspråk

Kilder og lenker
Informasjon om kilder. Lenker til termbaser og andre oppslagsverk.

Hjelp
Hvordan finne fram blant termer og definisjoner i termbasen SNORRE