-

Dine valg
fastklemmingssituasjon
Norsk - bokmål
 
fastklemmingssituasjon
Norsk - nynorsk
 
entrapment situation
Engelsk
 
cas de coincement
Fransk
 
Kommentarer til termposten:
Fransk term fra 1998-versjonen

-
Spørsmål/kommentarer
Prosjektleder Håvard Hjulstad
hhj@standard.no

Termbasen SNORRE
Informasjon om termbase og artikler om terminologi og fagspråk

Kilder og lenker
Informasjon om kilder. Lenker til termbaser og andre oppslagsverk.

Hjelp
Hvordan finne fram blant termer og definisjoner i termbasen SNORRE