-

Dine valg
ICS/bruksområde: biosfære


biologisk mangfold
Norsk - bokmål
Definisjon(er):
Uttrykk for mangfold av arter. FNs miljøprogram definerer biologisk mangfold, eller biodiversitet, på følgende måte: a) Mangfoldet og variasjonen av alle levende arter eller organismer, ville eller tamme, innenfor alle taksonomiske rekker, det vil si alle planter, dyr og mikro-organismer. b) Miljøet, økosystemene og de økologiske prosesser hvor artene eller organismene utgjør en integrert del.
Synonym(er):
biodiversitet
 
biologisk mangfald
Norsk - nynorsk
Synonym(er):
biodiversitet
 
biodiversity
Engelsk
Definisjon(er):
1) Genetic diversity: the variation between individuals and between populations within a species; species diversity: the different types of plants, animals and other life forms within a region; community or ecosystem diversity: the variety of habitats found within an area (grassland, marsh, and woodland for instance.2) An umbrella term to describe collectively the variety and variability of nature. It encompasses three basic levels of organisation in living systems: the genetic, species, and ecosystem levels. Plant and animal species are the most commonly recognized units of biological diversity, thus public concern has been mainly devoted to conserving species diversity. (Source: WRES/GILP96)
Synonym(er):
biological diversity
 

-
Spørsmål/kommentarer
Prosjektleder Håvard Hjulstad
hhj@standard.no

Termbasen SNORRE
Informasjon om termbase og artikler om terminologi og fagspråk

Kilder og lenker
Informasjon om kilder. Lenker til termbaser og andre oppslagsverk.

Hjelp
Hvordan finne fram blant termer og definisjoner i termbasen SNORRE