-

Dine valg
kjørevogn
Norsk - bokmål
Definisjon(er):
bevegelig del som under påvirkning av tyngdekraften forflytter brukeren langs kabelen
Merknad(er):
Begrepsmerknad 1: Se Figur 1.
 
køyrevogn
Norsk - nynorsk
 
traveller
Engelsk
Definisjon(er):
moving part that, by influence of gravity, moves the user along the cable
Merknad(er):
Note 1 to entry: See Figure 1.
 
chariot
Fransk
Definisjon(er):
partie mobile qui, sous l’influence de la gravité, déplace l’utilisateur le long du câble
Merknad(er):
Note 1 à l’article : Voir Figure 1.
 
Laufkatze
Tysk
Definisjon(er):
sich bewegendes Teil, das den Nutzer aufgrund der Einwirkung der Schwerkraft am Tragseil entlang fortbewegt
Merknad(er):
Anmerkung 1 zum Begriff: Siehe Bild 1.
 

-
Spørsmål/kommentarer
Prosjektleder Håvard Hjulstad
hhj@standard.no

Termbasen SNORRE
Informasjon om termbase og artikler om terminologi og fagspråk

Kilder og lenker
Informasjon om kilder. Lenker til termbaser og andre oppslagsverk.

Hjelp
Hvordan finne fram blant termer og definisjoner i termbasen SNORRE