-

Dine valg
Norsk - bokmål
Definisjon(er):
flytende arbeidsstasjon med en bruttovekt på over 50 tonn, frittliggende eller integrert, med teknisk utstyr for å utføre visse funksjoner knyttet til oppdrett
Synonym(er):
Merknad(er):
Slike funksjoner kan være lagring, fôring, strømforsyning, bemanning og overvåking av lokaliteten.
 
Norsk - nynorsk
Synonym(er):
 
Engelsk
Definisjon(er):
floating work station having a gross weight of over 50 tonnes, detached or integrated, with technical equipment for performing certain functions connected to fish farming
Synonym(er):
Merknad(er):
Such functions can be storage, feeding, electricity supply, crewing and monitoring of the site.
 

-
Spørsmål/kommentarer
Prosjektleder Håvard Hjulstad
hhj@standard.no

Termbasen SNORRE
Informasjon om termbase og artikler om terminologi og fagspråk

Kilder og lenker
Informasjon om kilder. Lenker til termbaser og andre oppslagsverk.

Hjelp
Hvordan finne fram blant termer og definisjoner i termbasen SNORRE