-

Dine valg




tekniske leveringsbetingelser
Norsk - bokmål
 
tekniske leveringsvilkår
Norsk - nynorsk
 
technical conditions of delivery
Engelsk
 
conditions techniques
Fransk
 
technische Lieferbedingungen
Tysk
 

-




Spørsmål/kommentarer
Prosjektleder Håvard Hjulstad
hhj@standard.no

Termbasen SNORRE
Informasjon om termbase og artikler om terminologi og fagspråk

Kilder og lenker
Informasjon om kilder. Lenker til termbaser og andre oppslagsverk.

Hjelp
Hvordan finne fram blant termer og definisjoner i termbasen SNORRE