-

Dine valg
støpt gulvbelegg eller avrettingslag
Norsk - bokmål
Definisjon(er):
ett eller flere sjikt med belegg- eller avrettingsmasse lagt på byggeplassen, enten direkte på et underlag med eller uten vedheft eller på et mellomlag eller isolerende lag, for å fylle én eller flere av følgende funksjoner: – å oppnå et gitt nivå; – å være underlag for et gulvbelegg; – å utgjøre et slitelag
Merknad(er):
1 I Storbritannia og Irland ble det øverste gulvbelegget (sliteflaten) tidligere kalt "topping" eller "in-situ flooring". 2 Den tyske termen "Estrich" ble tidligere brukt både for avrettings- og beleggmasse og for herdnet belegg og avrettingslag. 3 På sveitsertysk kalles støpte gulvbelegg eller avrettingslag også for "Unterlagsböden".
 
støypt golvbelegg eller tiljamningslag
Norsk - nynorsk
Synonym(er):
støypt golvbelegg eller avrettingslag
 
Engelsk
Definisjon(er):
layer or layers of screed material laid in situ, directly onto a base, bonded or unbonded, or onto an intermediate layer or insulating layer, to obtain one or more of the following purposes : - to obtain a defined level; - to carry the final flooring; - to provide a wearing surface
Merknad(er):
1 Traditionally in the UK and Ireland, screeds used as wearing surfaces were called toppings or in-situ flooring. 2 The German term "Estrich" has been used for screed material as well as for hardened screed. 3 In German Swiss, screeds are also called "Unterlagsböden".
 
Fransk
 
Estrich
Tysk
 
Kommentarer til termposten:
Nasjonal merknad: På norsk skiller vi mellom avrettingslag og gulvbelegg. Se 2.13, 8.2 og 8.3. Vi har ingen norsk term som dekker både avrettingslag og støpte gulvbelegg, slik de har på engelsk, tysk og fransk. I NS 3420-T er avrettingslag og støpt belegg definert hver for seg. Der er det dessuten stilt krav til planheten. [NS 3420-T Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner – Del T: Maler- og beleggarbeider]

-
Spørsmål/kommentarer
Prosjektleder Håvard Hjulstad
hhj@standard.no

Termbasen SNORRE
Informasjon om termbase og artikler om terminologi og fagspråk

Kilder og lenker
Informasjon om kilder. Lenker til termbaser og andre oppslagsverk.

Hjelp
Hvordan finne fram blant termer og definisjoner i termbasen SNORRE