-

Dine valg
miljøprestasjon
Norsk - bokmål
Definisjon(er):
målbare resultater av en organisasjons styring av sine miljøaspekter
Merknad(er):
MERKNAD I forbindelse med miljøstyringssystemer kan resultatene måles mot organisasjonens miljøpolitikk, miljømål og miljødelmål og andre miljøprestasjonskrav.


[KILDE: ISO 14001:2004, 3.10]
 
miljøprestasjon
Norsk - nynorsk
 
environmental performance
Engelsk
Definisjon(er):
measurable results of an organization’s management of its environmental aspects
Merknad(er):
Note 1 to entry: In the context of environmental management systems, results can be measured against the organization’s environmental policy, environmental objectives, environmental targets and other environmental performance requirements.


[SOURCE: ISO 14001:2004, 3.10]
 
performance environnementale
Fransk
Definisjon(er):
résultats mesurables du management des aspects environnementaux d’une organisation
Merknad(er):
Note 1 à l’article: Dans le contexte des systèmes de management environnemental, les résultats peuvent être mesurés par rapport à la politique environnementale de l’organisation, à ses objectifs environnementaux, et à ses cibles environnementales et autres exigences de performance environnementale.


[SOURCE: ISO 14001:2004, 3.10]
 
Umweltleistung
Tysk
 

-
Spørsmål/kommentarer
Prosjektleder Håvard Hjulstad
hhj@standard.no

Termbasen SNORRE
Informasjon om termbase og artikler om terminologi og fagspråk

Kilder og lenker
Informasjon om kilder. Lenker til termbaser og andre oppslagsverk.

Hjelp
Hvordan finne fram blant termer og definisjoner i termbasen SNORRE