-

Dine valg
minimumsverdi
Norsk - bokmål
Definisjon(er):
den laveste enkeltmåling i en gravimetrisk prøve, eller det laveste gjennomsnittet av de spesifiserte antall målinger ved magnetisk måling innenfor et referansefelt
 
minimumsverdi
Norsk - nynorsk
Synonym(er):
minsteverdi
 
minimum value
Engelsk
Definisjon(er):
within a reference area, the lowest single measurement in a gravimetric test or the lowest mean obtained from the specified number of measurements in a magnetic test
 

-
Spørsmål/kommentarer
Prosjektleder Håvard Hjulstad
hhj@standard.no

Termbasen SNORRE
Informasjon om termbase og artikler om terminologi og fagspråk

Kilder og lenker
Informasjon om kilder. Lenker til termbaser og andre oppslagsverk.

Hjelp
Hvordan finne fram blant termer og definisjoner i termbasen SNORRE